مخازن ذخیره دو جداره

این مخازن جهت نگهداری محصولات در شرایط ثابت و یا در فرآیند های تولیدی صنایع غذایی و لبنی  استفاده می شوند.

این مخازن جهت نگهداری محصولات در شرایط ثابت و یا در فرآیند های تولیدی صنایع غذایی و لبنی  استفاده می شوند.متریال مصرفی آنها ورق ضد زنگ براق مخصوص مواد غذایی بوده و محل جوش ها در داخل بخوبی پرداخت می گردد.شیب کف این مخازن همواره به سمت خروجی مخزن بوده و سقف مخزن به صورت مخروطی ساخته می شود. در مخزن امکان نصب دریچه ی آدم رو، چراغ داخلی، دماسنج، دریچه بازدید، هم زن و سیستم ثبت و کنترل دما بنا بر سفارش وجود دارد.ظرفیت این مخازن می تواند از ۱.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ لیتر قابل تغییر بوده و سطح بیرونی آنها با پشم شیشه، پشم سنگ و یا فوم مخصوص عایق کاری شده است که بین دو جداره ی مخزن قرار می گیرند.