سیستم شستشوی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک CIP

سیستم شستشوی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک CIP

این دستگاه متشکل از پمپ ها و مخازن جهت آب داغ، محلول سود سوزآور، و محلول اسید نیتریک می باشد و نیز دارای یک دستگاه مبدل حرارتی برای حرارت دادن به آب، محلول اسید نیتریک و محلول سودسوزآور در زمان شستشو و همچنین حرارت دادن به آب تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد جهت استریل کردن خطوط و تجهیزات خط تولید.