خطوط فرآیند محصولات غذایی

گروه آلفا پاک ایران تاکنون خطوط فرآیند مربوط به محصولات غذایی و صنایع لبنی زیر را برای مشتریان خود طراحی و ساخته است:

خطوط فرآیند شیر و خامه

خطوط فرآیند بستنی

خطوط فرآیند ماست و دوغ

خطوط فرآیند آبمیوه

برخی از مشتریان ما