خطوط فرآیند بستنی

فلوچارت زیر مربوط به خط تولید بستنی می باشد.

فلو چارت خطوط فرآیند بستنی

گالری تصاویر

شرکت آلفاپاک ایران

آماده ارائه خدمات طراحی، نصب و راه اندازی خطوط فرآوری شیر و خامه، بستنی، ماست و دوغ، آبمیوه و همچنین مشاوره می باشد.

سایر خطوط فرآیند

خطوط فرآیند شیر و خامه

خطوط فرآیند ماست و دوغ

خطوط فرآیند آبمیوه