مخزن هواگیر خطی

هواگیری توام با خلا برای حذف حبابچه های بسیار ریز هوا از شیر، راندمان فرآیند را افزایش می دهد.

هواگیری توام با خلا برای حذف حبابچه های بسیار ریز هوا از شیر، راندمان فرآیند را افزایش می دهد. در این سیستم شیر پس از حرارت دهی مقدماتی، به محفظه انبساط فرستاده میشود.این دستگاه با توجه به ظرفیت کارخانجات تولید در قسمت دریافت شیر قرار می گیرد.

 

Opps!! You didn't choose any image for magnifying action