شروع به کار سایت گروه آلفاپلک ایران

سایت جدید گروه شرکتهای آلفاپاک ایران شرع به کار کرد. شما می توانید برای اطلاع از خدمات و محصولات تولیدی گروه و شرکتهای آلفا پاک ایران و پاک مبدل به  آدرس www.apigroup.ir مراجعه بفرمائید. این سایت توسط شرکت تارلا طرح رسانه طراحی شده است.