پاستوریزاتور

کاربرد پاستوریزاتور به شرح زیر میباشد:

  • پاستوریزه کردن شیر برای مصارف مختلف
  • پاستوریزه کردن مخلوط بستنی

گروه بندی محصولات