سپراتور

کاربرد سپراتور به شرح زیر میباشد:

  • سپراتور تمام چربی شیر را جدا نموده و شیر بی چرب با حداقل ۰.۰۵ % چربی

گروه بندی محصولات