خطوط فرآیند شیر و خامه

پایه تولیدات کارخانه لبنی را شیر و خامه تشکیل می دهند. با پاستوریزه و استاندارد کردن شیر، دو محصول شیر با چربی ۲.۵% و خامه را برای عرضه خواهیم داشت.

فلو چارت خطوط فرآیند شیر و خامه

گالری تصاویر

شرکت آلفاپاک ایران

آماده ارائه خدمات طراحی، نصب و راه اندازی خطوط فرآوری شیر و خامه، بستنی، ماست و دوغ، آبمیوه و همچنین مشاوره می باشد.

سایر خطوط فرآیند

خطوط فرآیند بستنی

خطوط فرآیند ماست و دوغ

خطوط فرآیند آبمیوه