خطوط فرآیند ماست و دوغ

از دیگر محصولات قابل فرآوری شده از شیر استاندارد ماست و دوغ می باشد.

فلو چارت خطوط فرآیند ماست و دوغ

گالری تصاویر

شرکت آلفاپاک ایران

آماده ارائه خدمات طراحی، نصب و راه اندازی خطوط فرآوری شیر و خامه، بستنی، ماست و دوغ، آبمیوه و همچنین مشاوره می باشد.

سایر خطوط فرآیند

خطوط فرآیند بستنی

خطوط فرآیند شیر و خامه

خطوط فرآیند آبمیوه